Публічна оферта про укладення договоруЦією Офертою регулюються відносини щодо прийняття замовлень, реалізації продукції та забезпечення її доставки. Оферта є публічним електронним договором і укладається на невизначений строк. МЯСОЕДОВЪ здійснює свою діяльність в межах, визначених цією Офертою та чинним законодавством України. Метою діяльності МЯСОЕДОВЪ є надання послуг щодо прийняття замовлень, реалізації продукції та організації її доставки до користувача.1. Визначення понять

1.1. Продукція - продукція громадського харчування зазначена на веб-сайті, яка реалізується МЯСОЕДОВЪ та доставляється Користувачу на умовах, визначених цією Офертою.

1.2. Веб-сайт - https://myasoedov.com.ua

1.3. МЯСОЕДОВЪ – Фiзична особа Гончар Дмитро Анатолійович.

1.4. Користувач - фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність та уклала договір з МЯСОЕДОВЪ на умовах, визначених нижче.

1.5. Доставка - послуга доставки Продукції, замовлення якої здійснене Користувачем.

1.6. Замовлення - замовлення Користувачем Продукції та Доставки.2. Предмет

2.1. МЯСОЕДОВЪ надає послуги щодо прийняття замовлень і укладає договір на реалізацію Продукції Користувачеві. МЯСОЕДОВЪ надає Користувачеві послугу з організації Доставки замовленої ним Продукції.3. Зобов'язання користувача

3.1. Користувач розуміє, що Веб-сайт та окремі елементи Веб-сайту, зокрема фотографії Продукції та позначення, в тому числі комерційні позначення та торговельні марки МЯСОЕДОВЪ, охороняються законодавством України.

3.2. Користувач зобов'язується утримуватися від будь-якого порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті.4. Порядок замовлення Продукції

4.1. Істотні умови Замовлення, вартості Продукції та її Доставки містяться на Веб-сайті та у цій Оферті.

4.2. Замовлення продукції Користувачем можливе лише за умов її наявності.

4.3. У випадку відсутності замовленої Користувачем Продукції, МЯСОЕДОВЪ має право запропонувати Користувачу іншу Продукцію.

4.4. Користувач зобов'язаний під час здійснення Замовлення надати МЯСОЕДОВЪ достовірну інформацію щодо адреси доставки, номеру телефону, кількості Продукції.

4.5. У випадку, якщо Користувач має алергію на будь-які інгредієнти, він зобов'язаний повідомити про це МЯСОЕДОВЪ не пізніше, ніж через 10 хвилин після здійснення Замовлення.

4.6. Замовлення здійснюється особисто Користувачем.

4.7. Підтвердження Замовлення може відбуватись за допомогою телефонного зв'язку, електронною поштою, або іншим шляхом, обраним МЯСОЕДОВЪ.

4.8. Якщо підтвердження Замовлення відбувається за допомогою телефонного зв'язку, то розмова з Користувачем може бути записана.

4.9. Користувач погоджується з тим що МЯСОЕДОВЪ не є відповідальним за перешкоди у функціонуванні платіжних систем.

4.10. Користувач усвідомлює, що зображення Продукції на Веб-сайті має художнє оформлення, а тому може відрізнятися від реального вигляду Продукції.5. Строк виконання замовлення

5.1. Строк виконання Замовлення Користувача визначається з урахуванням кількості замовленої Продукції Користувачем, черговості замовлення Користувача від загальної кількості замовлень та відстані від МЯСОЕДОВЪ до Користувача.

5.2. Інформація щодо строку виконання Замовлення Користувача, є орієнтовною та може не враховувати окремі обставини, зокрема щодо заторів на автошляхах, погодних умов, тощо.6. Скасування Замовлення

6.1. Користувач має право скасувати Замовлення Продукції не пізніше, ніж через 10 хвилин після здійснення Замовлення.

6.2. У випадку скасування Замовлення Продукції Користувачем пізніше, ніж у визначений строк, Користувач зобов'язаний сплатити вартість Продукції.

6.3. В такому випадку, Користувачу не повертається вартість Продукції.

6.4. МЯСОЕДОВЪ має право скасувати Замовлення без погодження із Користувачем.

6.5. У випадку якщо МЯСОЕДОВЪ скасовує Замовлення, Користувачу протягом 3 банківських днів з моменту скасування Замовлення повертається сплачена вартість Замовлення та доставки.7. Отримання Замовлення

7.1. Користувач зобов'язаний знаходитись за вказаною адресою доставки, а також забезпечити її прийняття та оплату.

7.2. Замовлення Продукції вважається виконаним з моменту її передачі Користувачу або його представнику.

7.3. У випадку відсутності Користувача за адресою доставки довше, ніж 10 хвилин з моменту прибуття доставки, неможливості вручення Продукції Користувачу з його вини, відмови Користувача від Продукції, Користувач зобов'язаний сплатити вартість Продукції та послуг доставки. В такому випадку, Користувачу не повертається оплачена вартість Продукції та послуги доставки.8. Вартість Продукції та оплата

8.1. Вартість Продукції та доставки визначається на Веб-сайті.

8.2. Вартість включає усі податки.

8.3. МЯСОЕДОВЪ має право змінювати вартість Продукції та доставки в односторонньому порядку.

8.4. МЯСОЕДОВЪ не має права змінювати вартість Продукції та доставки щодо Замовлень, які були прийняті до виконання, окрім випадків якщо на Веб-сайті допущено очевидну помилку щодо вартості Продукції.

8.5. Способи оплати за Продукцію та Доставку:

8.5.1. Безготівковий розрахунок банківською карткою Visa, MasterCard під час здійснення Замовлення.

8.5.2. Готівковий розрахунок або безготівковий за допомогою POS-терміналу під час отримання замовленої Продукції.

8.6. У випадку оплати банківською карткою обробка платіжної інформації Користувача відбувається оператором послуг платіжної інфраструктури.

8.7. МЯСОЕДОВЪ не здійснюює в будь-якій формі обробку платіжної інформації Користувача.9. Відповідальність сторін

9.1. Користувач погоджується, що МЯСОЕДОВЪ не несе відповідальність за: достовірність інформації, наданої Користувачем, зокрема щодо адреси доставки; перешкоди та затримки в діяльності операторів послуг платіжної інфраструктури; збереження інформації на Веб-сайті, що надавалася та/або використовується Користувачами; швидкість роботи та/або будь-які інші збої в функціонуванні Веб-сайту; будь-які збитки, що спричинені діяльністю МЯСОЕДОВЪ.

9.2. МЯСОЕДОВЪ несе відповідальність перед Користувачем в межах вартості замовленої Продукції та її доставки.

9.3. Користувач зобов'язується відшкодувати збитки, понесені МЯСОЕДОВЪ, у зв'язку із реалізацією та доставкою Продукції з використанням інформації недостовірно наданої Користувачем.10. Внесення змін

10.1. Оферта може бути змінена та/або доповнена МЯСОЕДОВЪ в односторонньому порядку.

10.2. Нова редакція Оферти набуває чинності з моменту її публікації на Веб-сайті, якщо інше не встановлено новою редакцією Оферти.

10.3. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після зміни та/або доповнення Оферти вважається прийняттям нової редакції Оферти.

10.4. У випадку незгоди із новою редакцією Оферти, Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Веб-сайту.11. Заключні положення

11.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Оферти, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.2. Сторони зобов'язуються прикласти всіх зусиль для того, щоб спірні питання по виконанню або тлумаченню Оферти вирішувалися шляхом переговорів.

11.3. Усі спори, які виникають з Оферти, розглядаються судами України.

11.4. МЯСОЕДОВЪ не здійснює збір, обробку та передачу персональних даних Користувача третім особам.

11.5. Веб-сайт використовує Cookie.Cookie ідентифікують не конкретного Користувача, а пристрій, котрий використовує користувач. Інформація про Користувача, отримана Володільцем за допомогою Cookie, не передається будь-яким іншим особам та використовується лише для обліку статистики відвідуваності Сервісу. Користувач може змінити налаштування збору Cookie та/або видалити усі зібрані Cookie у налаштуваннях веб-браузера.